Ostravská 1929/16a, 748 01 Hlučín

Po - Pá: 8.00 - 17.30

I. PLATEBNÍ PODMÍNKY

U zákazníku, kteří nemají podepsanou smlouvu o prodeji, musí být hodnota objednávky zaplacena předem zálohovou fakturou nebo bude zboži odesláno na dobírku přepravní službou.
Částka platby předem je stanovena na 100% celkové hodnoty zboží.
Lhůta splatnosti je stanovena obecně na 7 kalendářních dnů ode dne vystavení. Zálohová faktura se standardně zasílá elektronickou poštou. Originál faktury pak s odesláním objednaného zboží.
V případě nedodržení termínu a neprovedení platby nemůže být zboží dodáno a jeho rezervace bude zrušena.

V připadě, že zboží bude odesíláno přepravní službou , cena dopravy vám bude připočtena k celkové částce.
Cena za dopravu je závislá na celkové váze objednaného zboží.

II. OBJEDNÁVKA

Objednávat zboží je možné prostřednictvím našeho elektronického obchodu, e-mail objednávkou na adrese info@kotle-koupelny.cz

Každá objednávka se po obdržení naším obchodním oddělením telefonicky ověřuje. Objednávka musí obsahovat druh zboží, provedení a množství.

Dále musí obsahovat :
– firma (přesné obchodní jméno ) nebo jméno kupujícího
– adresa
– kontaktní osoba
– telefon
– adresa příjemcem
– IČ ( je-li fyzická nebo právnická osoba )
– DIČ (je-li plátcem DPH )
– E-mail

III. TERMÍN DODÁNÍ

Termín dodání se u různých produktů liší, jelikož jsme vázáni na dodavatelské sklady. Zboží, které je označeno „Skladem“, je při standartním postupu odesíláno do 3-5 dní od data odeslání vaší objednávky. O termínu dodání Vás budeme informovat vždy v následujících pracovních dnech.

IV. ZPŮSOB DODÁNÍ

Pokud si vyberete způsob dodání dopravou bude vám zboží posláno na uvedenou adresu v objednávce. Zboží je standardně rozesíláno přepravní službou PPL nebo Toptrans

Cena dopravy je závislá na celkové váze a velikosti objednaného zboží .

Zboží si také můžete vyzvednout osobně u nás v kamenném obchodě na adrese :
Ostravská 16a
748 01 Hlučín

POZOR!! Osobní odběr je možný pouze po předchozí domluvě!! Bez předchozí objednávky nebudete mít možnost zboží zakoupit za internetové ceny!!!!

V. PRODUKTY JEŽ NEJSOU UVEDENY V KATALOGU

Je možné objednávat také výrobky, které nejsou uvedeny v el. obchodě. Na tyto výrobky se vztahují stejné platební podmínky jako u standardních produktů.

VI. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu kotle-koupelny.cz.

Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Dodavatel poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu.

Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte.

Pokud zjistíte závadu na obalovém materiálu, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, jste povinni sepsat protokol o nalezených nesrovnalostech s pracovníkem dodávkové služby příp. odmítnout převzít zásilku jako celek.

Vady na obalovém materiálu je nutné řešit ihned s dopravcem.

Jestliže odběratel zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo zboží prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

Při zjištění závady je nutné sepsat s dopravcem protokol o závadě a zboží odeslat zpět dodavateli. (Následně o této skutečnosti informovat dodavatele).

Při zjištění zjevných nebo skrytých vad je třeba učinit oznámení okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že Vaše reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku. Při reklamaci nás kontaktujte písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo telefonicky či na e-mail kotle-koupelny@volny.cz , naši zaměstnanci s Vámi reklamaci okamžitě projednají.

V písemném oznámení o vadách (reklamaci) je nutno popsat zjištěné vady tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Vyžadujeme také fotodokumentaci zjištěné závady v detailním provedení.

K písemné reklamaci je nutné ve všech případech přiložit kopii faktury nebo jiného daňového dokladu a dodací list včetně kompletního balení reklamovaného zboží.

Reklamační technik rozhodne o způsobu řešení reklamace ihned při převzetí zboží do reklamace nebo ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení závady a jejímu otestování. Reklamace včetně odstranění vady musí být odstraněna ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy obdržíme reklamaci ). Technik může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se takového vyřízení své reklamace nemůže právem domáhat). Vyhrazujeme si právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí. Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Provozovatel elektronického obchodu kotle-koupelny.cz, si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, charakter osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že si je vědom důležitostí ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Společnost disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací.

Provozovatel při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Neregistrovaní uživatelé
Příchodem na stránku se některé informace, jako například odkazující stránka nebo Vaše IP adresa, země, zapisují automaticky jako součást operací probíhajících na našich stránkách. Pro využití některých speciálních produktů, služeb nebo pro účast v soutěžích může provozovatel požadovat poskytnutí informací v on-line dotaznících. Také Vám může nabízet účast v průzkumu nebo jiných on-line aktivitách. Poskytnutí informací v on-line dotaznících je vždy dobrovolné, tzn. nemusíte tyto informace poskytnout. V takovém případě se však některé produkty a služby stávají pro Vás nedostupné.

VII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ KE ŠKODĚ

Zákazník nabývá vlastnického práva a uživatelského práva ke zboží jakmile je mu předáno. Nebezpečí škody na zboží přechází na partnera rovněž okamžikem jeho převzetí. Při převzetí zboží je zákazník povinen zkontrolovat jeho stav, množství a sepsat s dopravcem protokol o zjištěných závadách. V případě poškození zboží nebo jiných nesrovnalostech je zákazník povinnen postupovat dle podmínek uvedených v Reklamačním řádu a záručních podmínkách.

VIII. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

14-ti denní záruka vrácení peněz.
Aby pro vás bylo nakupování v eshopu opravdu bez rizika, řídíme se zákonem 367/2000 Sb. a poskytujeme 14-denní záruku vrácení peněz v případě nespokojenosti s obdrženým zbožím.

Podmínky vrácení peněz:

  • zboží musí být naprosto neporušené, neponičené, nepoužité a schopné dalšího prodeje
  • k zásilce musí být přiložen daňový doklad, který Vám byl zaslán společně se zbožím
  • zboží odeslat běžným balíkem, popř. osobně doručit na adresu provozovatele e-shopu
  • v přiloženém dopise uveďte způsob jakým chcete zaslat peníze za vrácené zboží
  • zákazník musí doručit zásilku do 14 dnů od obdržení zboží zpět na naši adresu

V případě vracení zboží NEPOSÍLEJTE zboží “NA DOBÍRKU”!

Dobírky nepřebíráme!

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atp.).

Po obdržení a zkontrolování vráceného zboží Vám bude obratem zaslána zpět částka odpovídající prodejní ceně zboží na Váš účet.

IX. VRÁCENÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ

Zboží lze zaslat dodavateli na vlastní náklady dopravní službou. Dodavatel si vyhrazuje právo nepřijímat žádné nevyplacené zásilky. Při neoprávněné reklamaci hradí manipulační poplatky odběratel až do výše 10% ceny reklamovaného zboží. Reklamační podmínky řeší reklamační řád.

Platnost obchodních podmínek od 1.1.2021

odběr newsletteru

Chcete odebírat náš newsletter a mít tak informace o akcích a slevách jako první? Stačí vyplnit mail.
Copyright © 2021 | Vytvořeno: mediacco.com

Shopping cart

0
image/svg+xml

Zatím máte košík prázdný.

Continue Shopping

Našli jste lepší cenu?

když to půjde, dáme vám lepší!