Ostravská 1929/16a, 748 01 Hlučín

Po - Pá: 8.00 - 17.30

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu kotle-koupelny.cz.

Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Dodavatel poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu.

Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte.

Pokud zjistíte závadu na obalovém materiálu, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, jste povinni sepsat protokol o nalezených nesrovnalostech s pracovníkem dodávkové služby příp. odmítnout převzít zásilku jako celek.

Vady na obalovém materiálu je nutné řešit ihned s dopravcem.

Jestliže odběratel zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo zboží prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

Při zjištění závady je nutné sepsat s dopravcem protokol o závadě a zboží odeslat zpět dodavateli. (Následně o této skutečnosti informovat dodavatele).

Při zjištění zjevných nebo skrytých vad je třeba učinit oznámení okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že Vaše reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku. Při reklamaci nás kontaktujte písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo telefonicky či na e-mail kotle-koupelny@volny.cz , naši zaměstnanci s Vámi reklamaci okamžitě projednají.

V písemném oznámení o vadách (reklamaci) je nutno popsat zjištěné vady tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Vyžadujeme také fotodokumentaci zjištěné závady v detailním provedení.

K písemné reklamaci je nutné ve všech případech přiložit kopii faktury nebo jiného daňového dokladu a dodací list včetně kompletního balení reklamovaného zboží.

Reklamační technik rozhodne o způsobu řešení reklamace ihned při převzetí zboží do reklamace nebo ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení závady a jejímu otestování. Reklamace včetně odstranění vady musí být odstraněna ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy obdržíme reklamaci ). Technik může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se takového vyřízení své reklamace nemůže právem domáhat). Vyhrazujeme si právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí. Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.

odběr newsletteru

Chcete odebírat náš newsletter a mít tak informace o akcích a slevách jako první? Stačí vyplnit mail.
Copyright © 2021 | Vytvořeno: mediacco.com

Shopping cart

0
image/svg+xml

Zatím máte košík prázdný.

Continue Shopping

Důležité upozornění!

Rádi bychom všechny zákazníky upozornili, že veškeré nově vytvořené objednávky budou vyřízeny až v pondělí 21.11.2022.

Děkujeme za pochopení.

Vaše kotle-koupelny.cz

Našli jste lepší cenu?

když to půjde, dáme vám lepší!